Artikel

Macht en Moed

Ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken

Het is nodig dat ambtelijke organisaties, zoals departementen, meer weerstand bieden aan hun politieke ‘bazen’. De dynamiek van de politiek is te ver doorgedrongen in het ambtelijk denken en doen. Daarom roep ik ambtenaren op hun functionele macht in te zeten als tegenmacht. Daar worden zij betere professionals van. Daardoor is het ook voor politici een zegen. En voor burgers, om wie het tenslotte draait. Een zelfbewuste en op eigen kracht gestoelde ambtenarij kan de verstoorde balans binnen de overheid helpen herstellen. De rechtsstaat staat uit het lood. Onze handen moeten uit de mouwen. Daar gaat dit boek over.

Auteur: Erik Pool

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Kennisknooppunt Participatie

Deze publicatie is afkomstig van de website van het Kennisknooppunt Participatie.

Afbeelding credits

Header afbeelding: blue banner.jpg

Icon afbeelding: Macht en Moed - Erik Pool

Media

Documenten