Artikel

Verkenning Versterken van Vertrouwen tussen Gemeente en Amsterdammers

Ambtelijke verkenning

Het vertrouwen tussen burger en overheid staat onder druk. Na een piek van het vertrouwen aan het begin van de coronacrisis is het gemiddelde vertrouwen sterk gedaald. Een tweede ontwikkeling is minstens zo zorgelijk: het structureel laag vertrouwen van groepen in kwetsbare posities - mensen met een laag opleidingsniveau en ’onzeker werkenden’.

Stedelijk Strategieteam Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten