Artikel

Leerlingen motiveren voor burgerschapsprojecten tijdens twee jaarlijks terugkerende projectweken

op Unesco-school Berlage Lyceum

Hoofdvraag: Aan welke ontwerpeisen moeten burgerschapsprojecten voor 2-vwo tijdens de projectweek voldoen om leerlingen te motiveren?

De docent-onderzoeker onderzoekt burgerschapsprojecten op zijn school, aangezien deze door leerlingen niet als motiverend worden ervaren. Via focusgroepen en leerlingen interviews, in combinatie met observaties, en uit literatuuronderzoek heeft hij ontwerpregels gedestilleerd. Tot zomer 2021 gaat hij een ontwerp maken en voorleggen aan focusgroepen.

Bron: WOA VO/MBO

School: Berlage Lyceum

Media

Documenten