Artikel

Brochure Buurtcampus

Samen kennis maken in Amsterdam

Kennis over een gezonde, duurzame en sociale stad ontwikkel je niet in je eentje. Iedereen weet een
beetje en samen weet je meer. In de Buurtcampus in Amsterdam Oost, Zuidoost en Nieuw-West komt de kennis van onderzoekers, professionals en ondernemers samen met de kennis van studenten en buurtbewoners. Om beter van elkaar te kunnen leren en fijner met elkaar te kunnen leven.

Hieronder kunt u de brochure lezen, met de verschillende kenmerken van de buurtcampus en de voorbeeld projecten.

Media

Documenten