Artikel

De wereld is er al: inclusie door wereldburgerschap

Bijzondere leerstoel voor wereldburgerschap en tweetalig onderwijs

De onderlinge verbondenheid tussen landen in de wereld wordt steeds groter en de relaties tussen diezelfde landen steeds complexer. Tegelijkertijd maken moderne communicatietechnologie en snelle transportmogelijkheden de wereld ook kleiner. Veranderende sociale en politieke machtsrelaties en wereldwijde problemen op het gebied van armoede, kansenongelijkheid, pandemieën en klimaat, kleuren onze dagelijkse werkelijkheid. Burgerschapsonderwijs en wereldburgerschap staan daarom hoog op de politieke agenda, worden steeds meer onderwerp van onderzoek en ook onderdeel van het curriculum op scholen in Nederland. Wereldburgerschapsonderwijs is er op gericht leerlingen met een brede, open blik de wereld tegemoet te laten treden. Met deze oratie wordt de Leerstoel Wereldburgerschap en Tweetalig Onderwijs geïntroduceerd. In het kader van deze leerstoel houden we ons bezig met onderzoek naar wereldburgerschap, in relatie tot (vreemde)talenonderwijs en persoonsontwikkeling. In deze oratie wordt betoogd dat wereldburgerschap zich niet alleen zou moeten richten op internationaliseringsactiviteiten , die tot doel hebben leerlingen kennis te laten maken met verschillende culturele tradities in de wereld, maar dat wereldburgerschap juist ook oog zou moeten hebben voor de omgang met de diversiteit die onze maatschappij kenmerkt, want de wereld is er immers al. Juist het creëren van een inclusieve leeromgeving zou een van de kernopdrachten van het onderwijs in wereldburgerschap moeten zijn. Dat kan plaatsvinden in het kader van tweetalig onderwijs en of vreemdentalenonderwijs, maar eigenlijk zouden alle vakken, zou het hele curriculum, moeten bijdragen aan die inclusieve leeromgeving, zodat het onderwijs kansenongelijkheid verkleint in plaats van vergroot.

Auteur: Joana Duarte

Bronvermelding: Duarte, J. (2022). De wereld is er al: inclusie door wereldburgerschap. Nuffic / TUNING Association.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Oratie De wereld is er al: inclusie door wereldburgerschap - Joana Duarte

Media

Documenten