Artikel

Onderzoek naar begeleidingsstructuur en -methodiek binnen een hybride leeromgeving

ROC van Amsterdam, MBO College Zuidoost

Hoofdvraag: Hoe ziet een begeleidingsstructuur en -methodiek binnen een hybride leeromgeving eruit?

Het MBO College Zuidoost combineert schools-leren en werkplek-leren en streeft naar een goede samenhang tussen beide vormen van leren. In die werkwijze krijgen praktijkopleiders een grotere rol dan zij tot nu toe hadden. Doel van het Werkplaatsonderzoek is het ontwerpen een begeleidingsstructuur en –methodiek die past bij deze nieuwe, meer hybride leeromgeving.
De docentonderzoekers hebben, ter voorbereiding van hun ontwerp, een literatuuronderzoek uitgevoerd, een contextanalyse en een behoeften-inventarisatie uitgevoerd. Dat leverde een aantal onderbouwde ontwerpprincipes op, die ter validatie zijn voorgelegd aan een focusgroep van experts. Inmiddels is ook een prototype van een workshop over motivatietheorie voor praktijkopleiders ontwikkeld en uitgetest. Centrale begrippen zijn: autonomie, relatie en competentie.
In het schooljaar 2022-2023 wordt het project vervolgd.

School: ROC van Amsterdam, MBO College Zuidoost

Contactpersonen: Sergej Sheer, Joey Blackson, Jac. de Wit

Bron: WOA VO/MBO

Media

Documenten