Artikel

Kans in Taal: de KiT. De Nederlandse woordenschat vergroten via de thuistaal.

voor basisschoolleerkrachten

In de diverse samenleving van nu spreken veel leerlingen thuis een andere taal dan het Nederlands. Die leerlingen, maar ook de leerlingen uit een taalarme omgeving moeten op school kennis opdoen via een taal die ze nog aan het leren zijn. Daardoor kost het hen meer moeite om ‘conceptbegrip’ op te doen in de Nederlandse schooltaal. Bij het aanleren van nieuwe concepten in de schooltaal helpt een aanpak waarbij je voortbouwt op wat de leerlingen al wel weten vanuit hun thuistaal: ‘translanguaging.’ Op basis van theoretische inzichten hebben verschillende schoolteams, samen met onderzoekers, een meertalige aanpak ontwikkeld, waarin ook ouders een actieve rol krijgen: Kans in Taal, compleet met voorbeeldmaterialen en een toolkit.

Auteurs: Dieneke Blikslager, Marjan Prent, Marije van Roekel, Els de Boer, Haytske Zijlstra en Lisa Gaikhorst

Media

Documenten