Artikel

Wat de politiek kan doen aan kansenongelijkheid volgens socioloog Thijs Bol

Niet alleen je CITO-score, maar ook je afkomst, bepaalt in Nederland nog altijd hoe ver jij het schopt op school. Van socioloog Thijs Bol (Universiteit van Amsterdam) horen we hoe de politiek hier iets aan kan doen. Hij vertelt dat de politiek de kansenongelijkheid niet volledig kan wegnemen, vermoedelijk zal er altijd een effect blijven bestaan van ouderlijk milieu op onderwijsprestaties. Maar de politiek kan de ongelijkheid wel verbeteren door de selectie, die in Nederland al op 12-jarige leeftijd plaatsvindt, uit te stellen. Bij de overgang van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs krijgen kinderen uit een hoger milieu vaker een hoger schooladvies. Bij leerlingen met laagopgeleide ouders bleek dat één op de zes leerlingen een hoger schooladvies had moeten krijgen.

Bekijk deze video extern op: YouTube

Bron: Universiteit van Nederland

Media

VERKIEZINGEN 2017: Onderwijs - Socioloog Thijs Bol