Artikel

Voortgangsrapportage Ouderenhuisvesting 2020

Commissie Wonen en Bouwen 30 juni 2021

In deze voortgangsrapportage 2020 wordt gerapporteerd over de behaalde resultaten in 2020 en wordt een vooruitblik gegeven op de uitvoering van het programma in 2021-2022. Op 14 februari 2019 is het vernieuwde programmaplan ouderenhuisvesting 2019-2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het programma ouderenhuisvesting maakt zich sterk voor een goede woonpositie van de Amsterdamse ouderen in een nauwe samenwerking met ouderen zelf, de woningcorporaties, zorgaanbieders en alle andere betrokken partners. Vanuit het programma ouderenhuisvesting 2019-2022 wordt ingezet op drie actielijnen:

1) Inzet op individueel wonen in de ‘normale’ voorraad
2) Inzet op zelfstandige geclusterde ouderenwoningen
3) Inzet op regie bij transformatie van zorghuisvesting

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 30 juni 2021en 19 mei 2021

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Andor Kwee, andor.kwee@amsterdam.nl,Directie Wonen, Janice Aliar, j.aliar@amsterdam.nl

 

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: 65plus

Media

Documenten