Artikel

Langer thuis: Vernieuwende woonzorg voor kwetsbare senioren

Ouderen willen graag oud worden in hun eigen woning. Lukt dat niet? Dan is er altijd het verzorgingshuis nog als de veilige achterwacht, waarop je kunt rekenen ‘als het nodig is’. Na de invoering van de Hervorming Langdurige Zorg in 2015 kregen ouderen met een lage zorgzwaarte geen toegang meer tot dit maatschappelijk gefinancierde verzorgingshuis. Er kwam dan ook een hoop onrust na de hervorming, want: zijn er wel alternatieven wanneer de oudere het thuis niet meer redt? Welke woonvormen heeft Nederland voor kwetsbare senioren tussen de eengezinswoning en het verpleeghuis in?

In deze kwalitatieve verkenning brengen we dit alternatieve tussenaanbod in beeld. De centrale vraag is: wat kan een kwetsbare oudere vinden als hij of zij op zoek gaat naar een veilige, beschermde en sociale woonomgeving? We speurden internet af naar initiatieven en benaderden oude en nieuwe ondernemers, ontwikkelaars en wetenschappers.

Verkenning en in de praktijk

In de publicatie ‘Langer thuis: een verkenning’ maken we inzichtelijk hoe de doelgroep eruit ziet en welke woon- en zorgbehoeften zij hebben. In de publicatie ‘Langer thuis: in de praktijk’ verkennen we de markt. We zochten naar woonzorgarrangementen die in een gebouw of in een gebied een combinatie aanbieden van aangepast wonen, gezelschap, betaalbare dienstverlening en 24/7 hulp in de nabijheid.

 

Auteur Susan van Klaveren, Netty van Triest, Penny Senior
Verschijningsdatum september 2018
Volledige PDF te vinden op website Platform31

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Stockvault - elderly