Artikel

Factsheets ouderenhuisvesting 2021

(onderdeel van Uitvoeringsplan 2021-2022, Programma Ouderenhuisvesting 2019-2022)

In het Uitvoeringsplan staan factsheets met stedelijk en per stadsdeel de belangrijkste informatie over vraag, aanbod en socio-economische indicatoren van ouderenhuisvesting. Op basis van de factsheets en focuspunten wordt de stadsdeel/ gebiedsspecifieke opgave voor ouderenhuisvesting inzichtelijker gemaakt en kunnen de betrokken partijen hun activiteiten beter richten. De factsheets worden jaarlijks geüpdatet met de meest recente beschikbare informatie. Dit biedt vergelijkingsmateriaal om de ontwikkeling van ouderenhuisvesting in de stadsdelen te monitoren en indien nodig focusopgaves aan te scherpen.

In GiB is 'ouderen' vanaf 2022 mede als gevolg van de factsheets als apart thema opgenomen.

Aanvullende informatie

Media

Documenten