Artikel

Bondgenoten in de Democratie

Jongeren en bestuurders bouwen samen

Deze publicatie is de uitkomst van het Democratie & Jongerenproces op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Number 5 Foundation mocht dit proces tussen juli 2020 en maart 2021 als onafhankelijke stichting begeleiden.

Kern van de opdracht: het bouwen van een brede beweging rondom structurele jongerenparticipatie in onze democratie. De inzichten en aanbevelingen in dit rapport komen voort uit gesprekken, dialogen en een grootschalig onafhankelijk onderzoek die tijdens dit proces plaatsvonden.

Media

Documenten