Artikel

Handreiking duurzame jongerenparticipatie

Gemeenten aan de slag

Deze Handreiking helpt gemeenten om snel en goed met duurzame jongerenparticipatie aan de slag te
gaan. We willen schijnparticipatie voorkomen door zorgvuldige afwegingen vooraf en een open houding.
Het gaat erom blijvend verrast te willen worden en te willen blijven leren. We hopen dat deze Handreiking
de gemeenten inspireert en motiveert om structureel aan de slag te gaan met jongereninspraak.

Aanvullende informatie

Media

Documenten