Artikel

Thesis Haagse Hogeschool - Jongeren betrekken bij duurzame participatie: Onderzoek naar jongerenparticipatie in Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Door Marwa Semlali

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West. De gemeente heeft als onderdeel van de overheid haar wettelijke taken. Een van die taken is betrekken van jongeren bij beleidsvorming. Het stadsdeel Nieuw-West heeft moeite om dit in de praktijk vorm te geven, het is onvoldoende in staat om jongeren te betrekken bij de beleidsvorming. De gemeente kan hierdoor niet voldaan aan haar wettelijk taak.

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de kritische succesfactoren om jongeren te betrekken bij beleidsvorming. Dit is onderzocht door middel van zowel deskresearch als kwalitatief onderzoek. Op deze wijze is in kaart gebracht wat voor aspecten van belang zijn bij het realiseren van duurzame jongerenparticipatie. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de volgende conclusies te trekken.

De kritische succesfactoren die van belang zijn om jongeren te betrekken bij beleidsvorming zijn:
 jongeren inzetten;
 kennis vergroten;
 persoonlijke benadering aanhouden;
 concreet, informeel en transparant houden;
 beloning geven;
 snelle doorlooptijd hanteren.

Auteur

Marwa Semlali (afstudeeronderzoek Haagse Hogeschool)

 

Opdrachtgever: Mohamed Bensellam (gebiedsmanager Geuzenveld-Slotermeer)

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Tinykoppens.nl

Media

Documenten