Artikel

Het leven in een verpleeghuis

Landelijk overzicht van de leefsituatie, ervaren kwaliteit van leven en zorg van oudere verpleeghuisbewoners in 2019

De meeste ouderen (75 jaar of ouder) wonen zelfstandig (92%), in hun eigen woon- omgeving (De Klerk et al. 2019) en ontvangen bij gezondheidsproblemen hulp van thuis- zorg en/of hun naasten. Voor een deel van de ouderen is het echter vanwege ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen of ernstige geheugenklachten, zoals dementie, niet meer mogelijk om daar veilig en verantwoord zorg te organiseren. Voor hen kan verhuizing naar een verpleeghuis, of een soortgelijke beschermde woonomgeving, een oplossing bieden. De zorg in het verpleeghuis betreft 24-uurszorg en -toezicht, waarbij alle verzorging en ondersteuning die de oudere nodig heeft binnen de instelling worden geleverd. Enkele jaren geleden was de verpleeghuiszorg geregeld in het nieuws en onderdeel van maatschappelijke discussies.

Zo maakten veel Nederlanders zich zorgen om het tekort aan personeel in de zorg en om de wachtlijsten in de ouderenzorg (Den Ridder et al. 2019). Ook kwam via de media een aantal schrijnende incidenten in verpleeghuizen naar buiten. In recente jaren is er veel geïnvesteerd in de verpleeghuizen (tk 2017/2018a). De kwaliteit van leven in het verpleeghuis is een belangrijk speerpunt in het beleid en om de kwaliteit van zorg en leven in het verpleeghuis te verbeteren is er structureel ruim 2 miljard euro vrij- gemaakt. Op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Zorginstituut Nederland 2017) lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) in 2018 het programma ‘Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’, waarbij vol- doende tijd, aandacht en goede zorg vooropstaat (vws 2018). Volgens de verpleeghuis- bewoners zelf was op deze punten verbetering mogelijk. Zo gaven zij in 2015 aan dat het personeel onvoldoende tijd en aandacht had en de verzorging te vaak gehaast gebeurde (Van Campen en Verbeek-Oudijk 2017). Toch was het over het algemeen goed gesteld met de ervaren kwaliteit van leven van de bewoners en voelde een meerderheid zich gelukkig en tevreden met het leven.

Bron: Het leven in een verpleeghuis: Landelijk overzicht van de. leefsituatie, ervaren kwaliteit van leven en zorg van oudere verpleeghuisbewoners in 2019. 2021. Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: is Liefde - ouderen

Media

Documenten