Collectie (5)

AWV: Lokale Voedselproductie (19-11-2020)

Academische werkplaats voedsel

Op 19 november 2020 hebben AMS Institute en de gemeente Amsterdam samen de tweede openbare academische werkplaats voedsel georganiseerd. Deze middag stond in het kader staan van het thema ‘De rol van lokale voedselproductie in de transitie naar een sociaal, gezond en duurzaam voedselsysteem’.

Tijdens deze tweede themabijeenkomst heeft AMS Institute het thema ‘Lokale voedselproductie” aangedragen omdat dit een belangrijke actielijn binnen de voedselstrategie van Amsterdam is. In deze bijeenkomst is gesproken over welke vragen er vanuit stakeholders op tafel liggen en zijn voorbeelden gegeven van hoe deze vragen in lopende onderzoeksprojecten worden uitgewerkt. Verder is gesproken over welke vragen on(der)belicht zijn gebleven en hoe we hier invulling aan kunnen geven met als doel het voedselsysteem van Amsterdam socialer, gezonder en duurzamer te maken.

Verschillende sprekers hebben tijdens de academische werkplaats de lokale voedselproductie vanuit verschillende invalshoeken belicht. De sprekers waren:
Prof. Eveline van Leeuwen (Science director AMS Institute) met een Introductie duurzame voedselsystemen en waarom lokale voedselproductie niet altijd duurzaam genoemd mag worden.
Martine Sourbag (Amsterdam Trade & Innovation) over Ervaringen met lokale voedselproducenten: wat vragen ze?
prof. Han Wiskerke (WUR) over lokale voedselproductie: Beleid en Samenleving.
dr. Niek Persoon (UvA) over het belang van de lokale afzetmarkt voor de agrarische sector in Hollands Kroon.
en prof. Leo Marcelis (WUR) over sky high: Lokale voedselproductie in Amsterdam.

Gemeente Amsterdam werkt met de Amsterdamse en regionale kennisinstellingen samen in diverse academische werkplaatsen. Doel is daarbij om kennis uit te wisselen en de samenwerking tussen onderzoek, praktijk, en beleid te versterken om zo gezamenlijk actuele thema’s binnen de stad en regio aan te pakken. Voedsel is één van de kernthema’s die opgepakt worden binnen de academische werkplaatsen. Elke bijeenkomst organiseert één van de aangesloten instellingen een inleiding op een voedselthema, waar na ruimte is voor vragen en een gefaciliteerde discussie zal plaatsvinden.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Bron: pixy.org

Sorteren op: