Artikel

Voortgangsrapportage ouderenhuisvesting 2015-2018

Commissie Wonen 7 februari 2018

In 2015 is het programma Programma ouderenhuisvesting 2015-2018 ingesteld om aandacht te kunnen besteden aan de kwetsbare positie van ouderen op de Amsterdamse woningmarkt. Het aantal 65-plussers neemt toe van 12% naar 16% van alle Amsterdammers in 2030. Oudere Amsterdammers moeten hierdoor in toenemende mate concurreren op de krapper wordende woningmarkt. Omdat het klassieke verzorgingshuis is verdwenen, blijven zij langer thuis wonen,waardoor zij aangewezen zijn op zelfstandige woningen in de stad. Die zijn niet altijd geschikt om oud in te worden. Tegen deze achtergrond heeft het programma ouderenhuisvesting in 2017prioriteit gegeven aan uitbreiding van aanbod in de bestaande voorraad en de nieuwbouw. Ook was de inzet om het bestaande zorgvastgoed te behouden voor ouderenhuisvesting. Bij dit alles is actief de samenwerking gezocht met ouderenorganisaties en partners in de stad.

Behandeld in de Commissie Wonen van 7 februari 2018

Behandelend ambtenaren: Age Niels Holstein, email a.holstein@amsterdam.nl

Iris Westerterp, email: i.westerterp@amsterdam.nl

 Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: ouderen huis

Media

Documenten