Artikel

Ouders ondersteunen bij de opvoeding

De Ouder- en Kindteams hebben van de gemeente Amsterdam de opdracht gekregen één integraal zorgconcept uit te voeren bestaande uit jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en opvoedondersteuning.

Deze rapportage belicht één onderdeel uit het werk van de Ouder- en Kindteams, namelijk opvoedondersteuning. Opvoedondersteuning, ofwel opvoedsteun, is een essentieel onderdeel van het werk van de teams om de transformatie te bewerkstelligen naar jeugdzorg die eigen kracht en verantwoordelijkheid versterkt, problemen klein houdt en beschikbaar is voor alle gezinnen.

Hoe gebeurt opvoedondersteuning in Amsterdam, en sluit dit aan bij de opdracht van het Ouder- en Kindteam en bij wat we uit literatuur over opvoedingsondersteuning weten? Deze vraag staat centraal in dit rapport dat gemaakt is door de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)

Auteurs: Wilma Aarts, Leonieke Boendermaker, Marjolijn Distelbrink

Het rapport vind je hier

Bron: website NEJA

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. Amstelpark uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten