Collectie (11)

KeTJA (2015- 2020)

KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) is een subprogramma binnen NEJA, financieel ondersteund door ZonMw en de Gemeente Amsterdam.. KeTJA was een van de 12 academische werkplaatsen rond de transformatie van het jeugdstelsel. KeTJA is gestart in 2015 en liep tot 2020. KeTJA voerde verschillende onderzoeksprojecten uit en beheerde een kennisportaal waarbinnen 32 vragen uit de praktijk zijn beantwoord, die zijn te vinden in ons kennisportaal.

KeTJA is per zomer 2020 overgegaan naar de nieuwe Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland KeTJAA (looptijd 2020-2024. Binnen de nieuwe werkplaats ligt de focus op kennisontwikkeling rond ondersteuning van kwetsbare jongeren.

Meer informatie

Het kennisportaal vind je hier

KeTJA partners: Verwey-Jonker Instituut (penvoerder), Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, VU Amsterdam, Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA), GGD Amsterdam, Trias Pedagogica, Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI), de Ouder- en Kindteams Amsterdam, het Jeugdplatform Amsterdam.

Bron: http://neja.nl/ketja/

Meer info: ZonMW

Afbeelding credits

Header afbeelding: Kleur: KeTJA

Icon afbeelding: logo KeTJA

Sorteren op: