Artikel

Zelfregie bij ouders bij het maken van het perspectiefplan

Dit stuk gaat over de wijze waarop de Ouder- en Kindteams (OKT’s) in Amsterdam zelfregie van ouders vorm kan krijgen, bij het bepalen en inzetten van de benodigde jeugdhulp voor hun gezin. Over de vraag hoe zelfregie in contact met jongeren (12- 23 jaar) vorm kan krijgen is eerder het KeTJA-rapport ‘Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdhulp’ verschenen. Dat rapport geeft tevens een nadere beschrijving van de achtergrond en inrichting van de jeugdhulp in Amsterdam.

Het rapport vind je hier

Auteurs: Marjolijn Distelbrink, Marlinda van der Hoff, Hèlen Heskes, m.m.v. Shira van Dongen (Verwey-Jonker Instituut)

Deze vraag is beantwoord binnen het Kennisportaal van KeTJA. 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. Sloterpark, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten