Artikel

VoorZorg in het sociaal domein (2016-2019)

De zorg voor kinderen in gezinnen met veel sociale en gezondheidsrisico's is versnipperd, ook na de Jeugdwet in 2015. In het project 'VoorZorg in het sociaal domein' onderzoeken we hoe de samenwerking verloopt tussen de VoorZorgverpleegkundigen en de wijkteams. We bestuderen 'best practices' en de knelpunten, om de zorg voor kwetsbare gezinnen te verbeteren.

VoorZorg en VoorZorg-Verder richten zich op het voorkomen van kindermishandeling en bevorderen van een betere gezondheid en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap.

Met 'VoorZorg in het sociaal domein' onderzoeken we de samenwerking tussen verpleegkundigen en het wijkteam rond het gezin. Het onderzoek brengt de perspectieven van cliënten (gezinnen), professionals (VoorZorgverpleegkundigen, leden wijkteams), organisaties (JGZ) en systeem (gemeenten) in beeld. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw, programma 'Versterking JGZ'.

Projectgegevens

Onderzoeker: Ellen Reurslag, arts maatschappij en gezondheid/ jeugdarts
Projectleider:  Mariëtte Hoogsteder    
Partners: GGD Hollands Noorden, GGD Hart voor Brabant, GGD Amsterdam
Andere betrokkenen: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Periode: april 2017-2019

Afbeelding credits

Icon afbeelding: UMC