Artikel

Zeecruise op koers

Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Er zijn diverse visies op ontwikkelingen binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Ook zijn er verschillende, al dan niet haven-gerelateerde (beleids-)nota’s waarin aspecten als economie, werkgelegenheid, natte en droge infrastructuur, milieu-en duurzaamheid aan de orde zijn. Ten aanzien van de zeecruise is echter tot op heden voorde regio geen specifiek beleid opgetekend. Het is evident dat de zeecruise waarde vertegenwoordigt en bijdraagt aan de lokale en regionale economie en werkgelegenheid. Tegelijk is duidelijk dat de zeecruise naast de fysieke ruimte die het vraagt op water en land, ook bijdraagt aan de toeristische drukte enzowelvarend als afgemeerd schadelijke emissies in het milieu veroorzaakt. Er is maatschappelijk en politiek discussie over het leefmilieu in Amsterdam en de IJmond. Ook is het puzzelen hoe de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het is logisch dat een zo zichtbare en tot de verbeelding sprekende sector als de zeecruise niet aan de discussie over wenselijkheid en betekenis ontkomt. Het Bestuursplatform NZKG heeft daarom in november 2018 opdracht gegeven een beleidsnota zeecruise op te stellen.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022, Commissie Ruimtelijke Ordening 19 januari 2022 en Commissie FEZ 20 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Economische Zaken, Annelies Soede, A.Soede@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

Projectbureau NZKG (NoordZeeKanaalGebied

met input vanGemeenten Amsterdamen/Velsen, overige NZKG-gemeenten, Provincie Noord-Holland, Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, Passenger Terminal Amsterdam, KVSA, Rijkswaterstaat, Omgevingsdiensten NZKG en IJmond

Aanvullende informatie

Media

Documenten