Artikel

Grachtenmonitor 2021 - 1 okt 2020- 1 okt 2021

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 20 januari 2022

De Grachtenmonitor sinds het seizoen 2018-2019 elk najaar uitgebracht, zodat de gegevens een rol kunnen spelen bij eventuele besluiten over het eerstvolgende vaarseizoen. De Grachtenmonitor bestaat uit vier hoofdstukken en geeft een feitelijke stand van zaken op het gebied van transport-, passagiers- en pleziervaart en van de situatie op de grachten. De inzet en rapportage over de handhaving maakt geen onderdeel meer uit van de Grachtenmonitor, maar zal onderdeel zijn van de algemene handhavingsrapportage van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR). Door de situatie rond Covid-19 wijken de cijfers van dit jaar net als vorig jaar beduidend af ten opzichte van de jaren voor Covid-19. Vanaf 2017 wordt gewerkt aan het project de Digitale Gracht, een stadsbreed netwerk van verschillende types sensoren en camera’s waarmee het mogelijk is om de vaarbewegingen van pleziervaart, passagiersvaart en beroepsvaart te meten en analyseren. De informatie geeft de gemeente inzicht in het gebruik van het water om beleid te bepalen en te evalueren. Daarnaast maakt ook handhaving hiervan gebruik. Met de Digitale Gracht kan het aantal vaarbewegingen op het water gevolgd worden. Aan de hand van deze informatie vindt analyse plaats van de huidige op- en afstaplocaties. Ook kan gekeken worden naar het aantal vaarwegingen over de dag heen. Dit wordt gebruikt om de venstertijden voor transport over water te kunnen bepalen en monitoren. Handhaving kan met informatie uit de Digitale Gracht terugkijken als er klachten komen over een bepaalde locatie.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 20 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Programma Varen, Emerentia Meijburg, w.meijburg@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten