Artikel

Taximonitor 2016

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 6 december 2017

Er worden jaarlijks drie onderzoeken uitgevoerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS):
1. Imago-onderzoek: een steekproef onder alle Amsterdammers; 2. Panelonderzoek: onderzoek onder regelmatige taxigebruikers; 3. Mysteryguestonderzoek: geïnstrueerde enquêteurs maken ritten vanaf vooraf bepaalde taxistandplaatsen. Alle weergegeven cijfers zijn exclusief Schiphol.

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 6 december 2017 en 1 november 2017

Behandelend ambtenaar: rve verkeer en or, Verkeer en Openbare ruimte, Kennis en Kaders, S. van Dorp, s.van.dorp@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten