Zoekopdracht (879)

Nieuwe artikelen op openresearch

Hier vind je de meest recent geplaatste (onderzoeks)artikelen op openresearch. Dit kunnen zowel afgeronde als lopende (onderzoeks)artikelen zijn.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Icoon Nieuw op openresearch

879 resultaten
 • Openbaar

  Duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak 2015 2016

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  CWB Masterclass 101

  Een introductie over Community Wealth Building

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2019

  Aan de vooravond van de coronacrisis stond Amsterdam er goed voor. De…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2021

  De Burgermonitor gaat in op het gedrag en de opvattingen van Amsterdammers…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Obstakels voor het toepassen van Participatieprincipes

  Verkenning door Marten Boekelo en Sylvia Breukers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie met oog voor verschil

  Essay door Lynette Germes en Kathelijne Bouw

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2021: Verschillen in beleving van de stad

  Het vertrouwen in de regering en de Tweede Kamer is tussen 2019 en 2021…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021

  De publicatie ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021’ bevat de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Innovatieprogramma Smart Energy Systems

  Metropoolregio Amsterdam & Royal HaskoningDHV

  Lees meer over
 • Openbaar

  Transparantie klantprofielen

  Overzicht

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woningmarkt regio Amsterdam steeds verder uit balans

  De vraag van woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Supporting employees with common mental health problems at work: a realist approach

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lancering Amsterdam Diaries Time Machine

  De Amsterdam Diaries Time Machine is een nieuwe digitale applicatie, die…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Succesvol uit de bijstand

  Kansrijke aanpakken en hun werkzame elementen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Welzijnsindex voor de Stad Amsterdam

  Grensoverschrijdende problemen, zoals klimaatverandering, en groeiende…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vergelijking Welzijnsdashboard & Monitor Brede Welvaart

  Deze one-pager legt het verschil tussen het Welzijnsdashboard en de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ontwerpprincipes voor betere burgerparticipatie

  Door Menno Hurenkamp & Evelien Tonkens

  Lees meer over
 • Openbaar

  Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

  Cohortenonderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Towards an economics of well-being

  There is growing concern that presently dominant frameworks in economics…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Interview met Nicky Pouw over de welzijnseconomie

  Volgens Nicky Pouw, Associate Professor in Economics of Wellbeing aan de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het voedselbank rapport

  Evaluatie van de welzijnsimpact van de informele voedselbank in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Druk op woningmarkt MRA zet onverminderd door

  De MRA heeft een grote aantrekkingskracht op huishoudens uit binnen- en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Infographic Subsidieregeling Tel mee met Taal 2020 t/m 2022

  Infosheet

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

  Tel mee met Taal

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kamerbrief over voortgang en tussenevaluatie

  Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Lees meer over
 • Openbaar

  Community based veiligheid. Hoe bewonersinitiatieven bijdragen aan preventie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen aan de slag voor een vaardig Nederland

  Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stimuleren van gezonde motorische ontwikkeling in de wijk (Slotervaart-Zuid)

  Lees meer over