Zoekopdracht (871)

Nieuwe artikelen op openresearch

Hier vind je de meest recent geplaatste (onderzoeks)artikelen op openresearch. Dit kunnen zowel afgeronde als lopende (onderzoeks)artikelen zijn.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Icoon Nieuw op openresearch

871 resultaten
 • Openbaar

  Infodemische paraatheid door social listening: inzicht in (mis)informatie over COVID-19 vaccinatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Substudie ICECREAM: Sexual behaviour associated with HCV infection and its determinants during the mpox outbreak in 2022 among men who…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Project LASSO: Local Antimicrobial resiStance Surveillance in nursing homes

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ontwikkeling en implementatie van een beslisboom over voedseldonaties voor maatschappelijke opvanglocaties in de regio Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Whitepaper: Arts in Health in the Netherlands

  Een nationale agenda voor kunst in de gezondheidszorg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sociale determinanten van SARS-CoV-2 vaccinatiebereidheid en opkomst in Amsterdam en Madrid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Substudie ACS: PrEP surfing: Unprotected anal sex choices based on the HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) use of sexual partners:…

  Lees meer over
 • Openbaar

  VAT-2: Evaluatie van een Virtueel Antibiotica Stewardship Team (VAT) op antibiotica voorschriften in verpleeghuizen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Klinische en microbiologische effectiviteit van standaard en extra antibiotische behandeling van Mycoplasma genitalium in mannen met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Setting Specific Spread - Contributions of Indoor Social Spaces to Overall SARS-CoV-2 Transmission - Intersecting Models with…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De rol van historische data van water infrastructuur bij ruimtelijke ontwikkeling

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kijk eens wat er kan: Terugblik op 4 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe kun je reclames met een negatieve milieu-impact reguleren?

  Overheden staan voor grote uitdagingen wat betreft het klimaat, milieu en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Drive-by omgevingsdetectiestrategie

  Optimale en continue spatio-temporele dekking bereiken met behulp van een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zicht op Burgerparticipatie: Dicht participatie de kloof tussen burgers en politiek?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Agency Arrangeren - verslag bijeenkomst december 2023

  Werkplaats met praktijk, onderwijs, onderzoek en beleid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Student en Stad in Gesprek 2023: Nieuw-West

  Samenvatting van gesprekken tussen studenten, buurtbewoners en de OBA

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verslag: De geopolitiek van Voedsel

  Hier leest u het verslag van Hollands Spoor, een debatreeks van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Student en Stad in Gesprek 2023: Noord

  Samenvatting van gesprekken tussen studenten, buurtbewoners en de OBA

  Lees meer over
 • Openbaar

  Student en Stad in Gesprek 2023: Zuid

  Samenvatting van gesprekken tussen studenten, buurtbewoners en de OBA

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stadsdeelfactsheets Regiobeeld Amsterdamse buurten/wijken

  Vertaling Regiobeeld Amsterdam Vitaal & Gezond naar buurten/wijken

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toekomstgericht beleid: Perspectieven en agenda's uit het werk van WRR

  Lees meer over
 • Openbaar

  Student en Stad in Gesprek 2023: Oost

  Samenvatting van gesprekken tussen studenten, buurtbewoners en de OBA

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek vitaliteit buurten Betondorp, Amsteldorp en Jeruzalem

  Betondorp, Amsteldorp en Jeruzalem zijn buurten in de Watergraafsmeer

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezien, gehoord en geholpen willen worden

  Ervaringsverhalen uit het sociaal domein over gemiste ondersteuning

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bestaanszekerheid begint bij een betrouwbare overheid

  De verzorgingsstaat is een extra stressfactor geworden in het leven van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gebruik (en niet-gebruik) van toeslagen in Nederland

  Empirische analyse van huurtoeslag en kindgebonden budget

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Verborgen Armoede

  Factsheet op basis van onderzoek van AIAS-HSI (Universiteit van Amsterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verborgen armoede in Nederland

  Een kwantitatief onderzoek naar de omvang, kenmerken, locaties en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie AIO in Amsterdam

  Van alle Amsterdammers van 66 jaar en ouder was 21% in 2017 minima: zij…

  Lees meer over