Zoekopdracht (777)

Nieuwe artikelen op openresearch

Hier vind je de meest recent geplaatste (onderzoeks)artikelen op openresearch. Dit kunnen zowel afgeronde als lopende (onderzoeks)artikelen zijn.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Icoon Nieuw op openresearch

777 resultaten
 • Openbaar

  Toolbox Gelijke kansen naar de toekomst

  Module 2: Voorbereiding op de arbeidsmarkt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet: Wat werkt om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en/of lage sociaal-economische status te…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat de politiek kan doen aan kansenongelijkheid volgens socioloog Thijs Bol

  Lees meer over
 • Openbaar

  Publieke waarden voor de Hybride Publieke Ruimte

  Deze publieke waarden zijn gedefinieerd voor de Hybride Publieke Ruimte:…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een kansberekening loslaten op je liefdesleven

  Wat is jouw slagingskans op Tinder?

  Lees meer over
 • Openbaar

  5000 straten het vraagstuk

  Hoe dan?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Financiering van integratie Openbare Ruimte

  Nieuwe ontwerpmethodiek en financieel instrumentarium voor de stedelijke…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De wereld is er al: inclusie door wereldburgerschap

  Bijzondere leerstoel voor wereldburgerschap en tweetalig onderwijs

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc scriptie: Film als grote gelijkmaker

  Kan film bijdragen aan effectief leren in het PO en daarmee…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingen motiveren voor burgerschapsprojecten tijdens twee jaarlijks terugkerende projectweken

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ontwerponderzoek gericht op een vraaggestuurd leerlingmentoraat in de havo bovenbouw van het MSA

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factoren die het tot-stand-komen van de bovengemiddeld lage examenopbrengsten van studenten bij externe examens bepalen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hiphop Position Paper door het LKCA

  Benut kansen van hiphop en urban culture voor talentontwikkeling en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc scriptie: Gentrificatie en sociale schokken

  Een onderzoek naar het effect van corporatieverkoop op sociale samenhang…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Schilder de stad...

  Is een likje verf alles wat nodig is om onze steden ten goede te…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Criteria voor kwaliteit online onderwijs

  Mode & Jean school, ROC van Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het onderwijsleergesprek over gevoelige onderwerpen bij het 4e Gymnasium

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vijf jaar Werkplaats voor Onderwijsonderzoek

  Ontdek de impact van 5 jaar onderwijsonderzoek in de WOA-vo/mbo: bekijk…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Didactief Special: Een leven lang leren

  In Didactief, juni 2021 zat een special over de Werkplaats…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Naar de letter van de stad

  Onderzoek naar de belemmeringen op essentiële leefdomeinen Werk & Inkomen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Drugsgebruik in Amsterdam november 2020

  Factsheet Drugsgebruik in Amsterdam november 2020

  Lees meer over
 • Openbaar

  Theatervoorstelling als onderdeel van het curriculum van de ambtenaar

  "Dit raakt me echt", zeggen ambtenaren na het toneelstuk 'Angry Young Man'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Drugsgebruik in Amsterdam november 2020

  Factsheet Drugsgebruik in Amsterdam november 2020

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar zelfsturend leren bij leerlingen

  Spinoza Lyceum

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar begeleidingsstructuur en -methodiek binnen een hybride leeromgeving

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vrouw in de bouw - de eerste vrouwelijke afgestudeerde architecten in Nederland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar factoren die onderwijsprestaties beïnvloeden

  Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar weerbaarheidsvaardigheden om bestand te zijn tegen klasgenoten die de leerling van het werk afhouden

  Lees meer over