Deelnemer

Matty de Wit

 • Openbaar

  Clientperspectief in de monitor crisisketen

  Sinds 2017 wordt de acute crisisketen psychiatrie in Amsterdam gevolgd…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid 2021-2025

  In 2021 is het beleidsprogramma Dakloosheid “Een nieuwe start. Samen op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vluchtelingenmonitor rond gezondheid

  OIS brengt elk halfjaar de situatie van de Amsterdamse statushouder in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effecten coronacrisis op de zorg van kwetsbare groepen

  Veel organisaties hebben grootschalig hulp verleend aan kwetsbare mensen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor advies en meldpunt OGGZ

  Het Advies- en Meldpunt OGGZ is een regionale meldfunctie voor personen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Winterkoude onderzoek

  Om zicht te krijgen op de feitelijk daklozen in Amsterdam voert de GGD…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Acute Crisisketen Amsterdam

  De acute crisisketen in Amsterdam zorgt dat mensen met acute…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Winterkoude opvang 2012-2013

  Een beschrijving van aantallen in kenmerken van dak- en thuislozen die…

  Lees meer over
 • Openbaar

  OGGZ monitor 2014

  De openbare gezondheidszorg draagt zorg aan personen of gezinnen waarbij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Klaar voor de start?!

  Een onderzoek naar determinanten van recidive na ontslag uit detentie

  Lees meer over
 • Openbaar

  ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein

  Een eerste ontwerp van klantprofielen op basis van de Zelfredzaamheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Health, drugs and service use among deprived single men

  Comparing (subgroups) of single male welfare recipients against employed…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het voortraject van Amsterdamse zwerfjongeren

  Risicofactoren en hulpverlening tijdens hun jeugd

  Lees meer over
 • Openbaar

  Signalen van toename van daklozen in de G4: feit of fictie?

  Quick scan van visies en cijfers over de ontwikkelingen in het aantal…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Feitelijk dakloos in de G4

  In de winter van 2011/2012 hebben de vier grote steden voor de tweede maal…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zelfredzaam dak- of thuisloos in de G4

  Onderzoek naar de mate van zelfredzaamheid van personen die zich in 2011…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Plan van aanpak ontwikkeling onderzoeksagenda effectmetingen Basisvoorzieningen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM): Meten en volgen van de zelfredzaamheid van kwetsbare populaties

  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Academische Werkplaats G4-USER

  Openbaar
  Lees meer over