Artikel

Monitor Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid 2021-2025

In 2021 is het beleidsprogramma Dakloosheid “Een nieuwe start. Samen op weg naar Perspectief” van start gegaan met vier speerpunten: (1) vroegsignalering en vroeginterventie, (2) vergroten van het aanbod aan woonoplossingen, (3) goede ondersteuning op maat en (4) duurzaam maatschappelijk herstel. Op elk van deze speerpunten zijn acties en ambities geformuleerd. Het beleidsprogramma is voor het eerst integraal opgezet door de directies Zorg, Wonen, Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Het behelst een doorontwikkeling in, intensivering van en aanvulling op het bestaande aanbod en de doorlopende ondersteuning die de gemeente Amsterdam en samenwerkingspartners organiseren bij (dreigende) dakloosheid. De monitor volgt de implementatie van het beleidsprogramma en plaatst dit in context brengt tot gerelateerde maatschappelijke trends en het aanbod aan maatschappelijke opvang. Deze kwantitatieve monitor met een focus op het aanbod, is gecombineerd met een kwalitatieve monitor met een focus op het clientperspectief.

Colofon
GGD Amsterdam - Afdeling Gezond Leven

Onderzoekers/trekkers:
Elisabeth Piek, GGD Amsterdam
Marcel Buster, GGD Amsterdam
Matty de Wit, GGD Amsterdam
Bureau Meetellen Amsterdam
E-mail: monitordakloosheid@ggd.amsterdam.nl

In opdracht van Gemeente Amsterdam, directies:
OJZD, Afdeling Beleid Jeugd en Zorg
Wonen
Werk, Participatie en Inkomen

In samenwerking met:
Bureau Straatjurist, Denktank Reinschip, De Regenboog Groep, Amstelland Gemeenten, GGD
Amsterdam; afdeling MGGZ.

Illustratie titelblad:

Jose Martos Codinachs, zijn werk hangt in de kunstsuite van Inloophuis Makom; 1 van
de 8 inloophuizen van De Regenboog Groep.

Afbeelding credits

Header afbeelding: 3D Amsterdam | Amsterdam.nl

Media

Documenten