Artikel

Clientperspectief in de monitor crisisketen

Sinds 2017 wordt de acute crisisketen psychiatrie in Amsterdam gevolgd door een monitor die de inzet van de verschillende partijen (Politie, Vangnet (GGD), Ambulance, Spoedeisende psychiatrie, Spoedeisende Hulpen) maandelijks in kaart brengt. Vanaf 2023 worden hierin ook de ervaringen van cliënten met deze crisisketen opgenomen. Hiertoe worden respondenten geworven die in het afgelopen jaar met de politie in aanraking zijn gekomen, die een zorgpartij hierbij heeft ingeroepen. De verhalen van de respondenten worden samen met hen geduid. De resultaten en verbeterpunten worden in dialoogsessies tussen ervaringsdeskundigen en beleidsmakers besproken om zo veel mogelijk direct tot verbeteringen in de keten te komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum voor Clientervaring in samenwerking met de GGD.
Looptijd: Doorlopend vanaf eind 2022.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Afbeelding van de interactieve kaart zoals gebruikt op amsterdam.nl