Artikel

Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM): Meten en volgen van de zelfredzaamheid van kwetsbare populaties

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een meetinstrument dat door de GGD Amsterdam in samenwerking met de Gemeente Rotterdam is ontwikkeld om uitkomsten van de Openbare (Geestelijke) Gezondheidszorg (OG(G)Z) in kaart te kunnen brengen. Inmiddels wordt de ZRM onder andere in de vier grote steden (G4) gebruikt voor het screenen en evalueren van clienten in de OGZ en aanverwante velden. De toepassing van de ZRM biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek maar stelt ook enkele nieuwe vragen en eisen aan het meetinstrument. Deze mogelijkheden, vragen en eisen worden in het huidig project benut, beantwoord en voldaan.

Looptijd: 2012-2019

Alle rechten voorbehouden