Artikel

Het voortraject van Amsterdamse zwerfjongeren

Risicofactoren en hulpverlening tijdens hun jeugd

Dit rapport biedt inzicht in het voortraject van zwerfjongeren die in 2010 toegang kregen tot de veldtafel jongvolwassenen.

Op basis van registratiesystemen en dossiers wordt beschreven welke hulpverleningstrajecten de jongeren hebben doorlopen voorafgaand aan hun aanmelding en worden profielen beschreven die te zijn onderscheiden in de hulpverleningstrajecten.

Auteurs: Matty de Wit, Menno Segeren, Gwen van Husen, Niek Fransen

Bron: website G4-USER

Media

Documenten