Artikel

Monitor advies en meldpunt OGGZ

Het Advies- en Meldpunt OGGZ is een regionale meldfunctie voor personen met verward gedrag met een niet-acute hulpbehoefte. Het meldpunt is 24/7 bereikbaar voor zowel burgers als professionals uit de regio Amsterdam-Amstelland. Het doel van het meldpunt is toeleiding naar passende hulpverlening, waarbij een oplossing voor zowel de cliënt als diens omgeving wordt geboden.

De monitor Advies- en Meldpunt OGGZ geeft inzicht in deze zorgketen vanaf de melding tot de follow-up in de gebieden/wijken. Hoeveel meldingen van cliënten met niet-acuut verward gedrag zijn er? Welke meldingen worden er gedaan bij het centraal meldpunt? Wie zijn de melders? Wat is de achtergrond van de personen die worden gemeld? Welke meldingen behoeven nader onderzoek, eventueel ter plaatse? Hoe is de decentrale follow-up in de gebieden en wijken?

Looptijd: 01-01-2020 / 01-01-2030

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matty de Wit, onderzoeker.

Afbeelding credits

Header afbeelding: 184-uitzicht_008_13aug2014_e_v_eis.jpg