Collectie (19)

Gezond Leven 2022

De afdeling Gezond Leven van de GGD Amsterdam is dé kennis-, advies en innovatie afdeling voor gezondheidspreventie, waar verschillende disciplines in eén afdeling samenwerken om de gezondheidsverschillen in Amsterdam en Amstelland terug te dringen.

Als afdeling Gezond Leven zetten we samen in op preventie, het bevorderen en het beschermen de gezondheid van alle Amsterdammers en Amstellanders, waarbij we gezondheid opvatten in de breedste zin van het woord. Gezond Leven is dé kennis-, advies- en innovatieafdeling voor duurzame preventie en het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor alle Amsterdammers en Amstellanders.

We hebben extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen, waar de mogelijkheden voor het behalen van gezondheidswinst het grootst zijn. We werken vanuit positieve gezondheid, doen waar nodig onderzoek en sluiten aan bij de leefwereld van de Amsterdammers en Amstellanders in al hun diversiteit. Met en voor de inwoners werken we aan een gezonde sociale, fysieke en zorgomgeving.

Werken vanuit het regenboogmodel
Onze werkwijze gaat uit van het regenboogmodel van Dahlgren. In het regenboogmodel staat het individu in het midden: de (kwetsbare) burger met gezondheidsklachten. De verschillende ringen eromheen ordenen de factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van gezondheidsverschillen. Hoe verder die van het individu afstaan hoe meer die factoren meer op systemisch niveau zijn en meer in bv. regelgeving zit. Welke factoren en gezondheidsgedragingen zijn er? Op welk niveau zitten welke knoppen en waar kunnen we aan draaien?

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: diversiteit | artist: M. Alabaldrasool

Icon afbeelding: Visual Gezond Leven

Sorteren op: