Artikel

Feitelijk dakloos in de G4

In de winter van 2011/2012 hebben de vier grote steden voor de tweede maal gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar feitelijk daklozen in hun stad. Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de grootte en kenmerken van de groep feitelijk daklozen. Daarnaast is op grond van gegevens uit enquete en registraties een schatting gemaakt van het aantal personen dat op een gemiddelde nacht op straat slaapt.

Auteurs: GGD Amsterdam; Marcel Buster, Mariette Hensen, Matty de Wit, Natalie Runtuwene, GGD Rotterdam – Rijnmond; Eva Mandos, Staf van Zeele, GGD Den Haag; Renske Gilissen, GG&GD Utrecht; Regien Vleems, Addi van Bergen

Bron: website G4-USER

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. vm Huis van Bewaring, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten