Artikel

Ontwikkeling Participatiemonitor Gemeente Amsterdam

Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 22 mei 2024

Het opzetten van een participatiemonitor is nieuw voor de gemeente Amsterdam. Deze rapportage is de eerste proeve voor de ontwikkeling van de monitor. Het is een onderzoek naar de manier waarop participatie gemonitord kan worden én vormt een eerste meting op zichzelf, en biedt daarmee een startpunt voor volgende metingen. Het geeft een beeld van wat we wel en niet weten over participatie in Amsterdam. Necker heeft dit onderzoek samen met haar zusterbureau Citisens uitgevoerd, op basis van het Plan van Aanpak dat zij in een eerder stadium in opdracht van de gemeente Amsterdam heeft
geschreven.

Behandeld in Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 22 mei 2024, 17 april 2024

Behandelend ambtenaar: D&I, Stedelijk Team Participatie, F. Olijve, f.olijve@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Buro Necker

Aanvullende informatie

Media

Documenten