Artikel

Uitstootvrije Mobiliteit Amsterdam - Uitvoeringsagenda 2023-2026

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 13 juni 2024

Vanaf 2025 gelden voor taxi’s, bestelbussen en vrachtauto’s (binnen de Ring A10), brom- en snorfietsen (binnen de bebouwde kom) en pleziervaart (in het centrumgebied) uitstootvrije zones. Dat betekent dat voertuigen die per 2025 nieuw op kenteken worden gezet (en pleziervaartuigen die nieuw zijn aangeschaft) en de zone willen betreden, uitstootvrij moeten zijn. Voor bestaande voer- en vaartuigen gelden overgangsregelingen en flankerende maatregelen om de transitie te kunnen maken.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 13 juni 2024, 7 september 2023 en 6 juli 2023

Behandelend ambtenaar 13 juni 2024: Ruimte & Duurzaamheid, Team Uitstootvrije Mobiliteit, Marjolein Terpstra, m.terpstra@amsterdam.nl

Behandelend ambtenaar 7 september 2023: Ruimte en  Duurzaamheid, Team Uitstootvrije Mobiliteit, Tom Groot, t.groot@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

Uitgave Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid,
Team Uitstootvrije Mobiliteit, 2023
Contact: luchtkwaliteit@amsterdam.nl
Ontwerp: Ontwerpwerk

 

Bron rapport maatregelen brom- en snorfietsenTNO - 2 april 2024

Auteurs L. (Luuk) Meijer, J. (Hans) Mulder
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Projectnaam Amsterdam Urban Strategy 2023

www.tno.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten