Artikel

Groene Lopers

Ruimtelijke Haalbaarheidsverkenning

In september 2013 heeft Groen Links (voormalig raadslid Molenaar) een initiatiefvoorstel getiteld ‘Groene Lopers voor de fiets!’ ingediend in de gemeenteraad. Voorgesteld wordt een netwerk van “comfortabele fietsboulevards in een aantrekkelijke en emissievrije omgeving” te ontwikkelen. Doel van de Groene Lopers is het opvangen van de verwachte groei van het aantal fietsritten in de stad, door verkeersveilige en comfortabele routes met schone lucht voor zowel woon-werk- als recreatief fietsverkeer te realiseren. Ook een betere afstemming van verkeerslichten, met groene golven voor fietsers, kan voor een betere doorstroming zorgen, evenals gescheiden infrastructuur voor fiets, ov en auto.

Dit haalbaarheidsonderzoek moet resulteren in een opsomming van mogelijke maatregelen, de te verwachten effecten van deze maatregelen en een inschatting van de benodigde financiën.

Ambtelijk Opdrachtgever
Ria Hilhorst (DIVV)

Projectleider 
Ruwan Aluvihare

Eindredactie
Wouter van der Veur (DRO)

Ontwerpteam
Ruwan Aluvihare 
Joan Stegenga
Joyce van den Berg 
Kees Vernooij
Wouter van der Veur 

Met bijdragen van
Jeroen Dijk (Stadsdeel Centrum)
Ron van Soest (Stadsdeel Zuid)
Peter Ulle (Stadsdeel West)
Truke van Koeverden 


Grafische Vormgeving
Joan Stegenga 
Monique Verstappen

Afbeelding credits

Icon afbeelding: pickpic.com

Media

Documenten