Artikel

Monitoringsronde luchtkwaliteit 2022

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 2 februari 2023

Voor de jaarlijkse actualisatie van landelijke monitoringstool luchtkwaliteit, welke beheerd wordt
door het RIVM, levert Amsterdam elk jaar invoerdata aan. Het betreft data met betrekking tot
wegprofielen, het gemotoriseerde verkeer dat over de weg rijdt, de snelheid en mate van
doorstroming van het gemotoriseerde verkeer, ligging van de toetspunten en
luchtkwaliteitsmaatregelen die actief zijn. Voor dit jaar heeft de gemeente Amsterdam voor haar
grondgebied invoerdata aangeleverd voor de jaren 2021 en 2030.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 2 februari 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte & Duurzaamheid, Sjors van der Meer, s.vandermeer@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Auteur(s)
Alex Bouthoorn, Iris Dekker, Deyong Zhou (RHDHV)

Pim van Mensch (TNO)

Robbert Verweij (V&OR)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Ruimte en Duurzaamheid/Afdeling Duurzaamheid/Team Uitstootvrije Mobiliteit

Contactpersoon gemeente Amsterdam

Sjors van der Meer, Harry van Bergen

Ruimte en Duurzaamheid/Afdeling Duurzaamheid/Team Uitstootvrije Mobiliteit

Aanvullende informatie

Media

Documenten