Artikel

Drive-by omgevingsdetectiestrategie

Optimale en continue spatio-temporele dekking bereiken met behulp van een lokaal vervoersnetwerk

Dit onderzoek presenteert een innovatieve en praktische aanpak voor het realtime monitoren van omgevingskenmerken in de straten van Amsterdam. De studie is gebaseerd op het Urban Sensing-onderzoek van het MIT Senseable City Lab, in samenwerking met AMS, en stelt een aanvullende 'drive-by'-detectiebenadering voor, met sensoren gemonteerd op voertuigen voor openbaar vervoer. De voorgestelde implementatiestrategie biedt een kosteneffectieve en schaalbare oplossing voor het verzamelen van gegevens over luchtkwaliteit, geluidsniveaus, temperatuur en wegomstandigheden.

Het onderzoek culmineerde in een paper ‘Drive-By Environmental Sensing Strategy to Reach Optimal and Continuous Spatio-Temporal Coverage Using Local Transit Network’, dat door de Air Quality and Greenhouse Gas Mitigation Committee (AMS10) van het Air Quality and Greenhouse Gas Mitigation Committee (AMS10) werd bekroond als beste paper. Conferentie Transportation Research Board (TRB) 2024.

The authors confirm contribution to the paper as follows:

study conception and design: F. Duarte, C. Ratti;

data collection: M. Ariss, F.Duarte;

analysis and interpretation of results: M. Ariss, A. Wang, S. Sabouri;

draft manuscript preparation: M. Ariss, A. Wang, S. Sabouri, F. Duarte, C.Ratti.

All authors reviewed the results and approved the final version of the manuscript.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: AMS banner

Icon afbeelding: RAAK-PRO | Responsible Sensing Lab

Media

Documenten