Artikel

Verklaringen voor drie besluitvormingsronden over Schiphol tussen 1989 en 1991

Urgentie, leiderschap en kennisontwikkeling

In dit onderzoek uit 2001 worden de ideologische gedachten en beleidskeuzes uitgediept die ten grondslag lagen aan de uitbreiding van Schiphol. De dubbele doelstelling van de mainport gedachte stond toen centraal. Deze ging er vanuit dat het mogelijk was om zowel economische groei te bevorderen en tegelijkertijd de leefomgeving te verbeteren. Deze propositie staat anno 2023 meer onder druk.

De periode september 1989-december 1990 is een lange periode en resulteert in het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. Het grootste deel daarvan staat in het teken van inventarisaties, onderzoek, het bouwen van scenario's en het ontwikkelen van een eerste idee van de uitbreiding van Schiphol (september 1989-september 1990), terwijl vanaf oktober 1990 tussen partijen direct wordt onderhandeld over met name de nachtvluchtenproblematiek. Wordt de markering van periodes aan de hand van beleidsproducten losgelaten, dan zou een periode van onderhandeling tussen partijen over de nachtvluchtenproblematiek kunnen worden aangeduid die van oktober 1990 tot april 1991 duurt.

 

APA: Tan, T. G. (2001). Urgentie, leiderschap en kennisontwikkeling : verklaringen voor drie
besluitvormingsronden over Schiphol tussen 1989 en 1991

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Vliegtuig.jpg

Media

Documenten