Artikel

Laat stad en regio bruisen

Naar een krachtig netwerk van onderscheidende stedelijke regio's, binnensteden en vitale kernen

Steden trekken steeds meer inwoners, bezoekers, kenniswerkers en ondernemers; dat biedt grote economische kansen. Andere regio’s hebben moeite om hun aantrekkingskracht te behouden, zich staande te houden of krimpen zelfs. We zien hier wegkwijnende binnensteden, leegstaande winkels, scholen en huizen en het wegtrekken van jongeren en hoger opgeleiden.

Er dreigt een kloof tussen enkele succesvolle stedelijke regio’s en andere regio’s in Nederland. Om te zorgen dat veel meer steden en dorpen in héél Nederland bruisen en vitaal blijven, is een regionale aanpak rond grote en kleine steden cruciaal. Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven moeten nauw samenwerken en scherpe keuzes maken om tot aantrekkelijke en onderscheidende stedelijke regio’s te komen.

Maar regio’s hebben meer te bieden dan functies en sterktes die ons land als geheel aantrekkelijker en leefbaar maken. Decentrale overheden én ondernemers in de regio zijn in staat om concrete oplossingen te ontwikkelen voor de transitie-opgaven van Nederland: energietransitie en klimaatadaptatie, circulaire economie, digitalisering, mobiliteit. Wat werkt schalen we op, wat niet werkt stopt. Hiervoor moet ruimte komen, ook financieel.

 

Een gezamenlijke uitgave van VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO.

April 2017

 

Bron: website IPO

Media

Documenten