Artikel

Praktijkillustratie - Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO
Binnen de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek werken basisscholen, hogescholen en universiteiten
vanuit een gelijkwaardige positie aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Werkwijze Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam in beeld
Het doel van de Werkplaats is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante
kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in
een grootstedelijke omgeving bindt.

Over de Pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO
De Pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO, waar drie werkplaatsen onderwijsonderzoek PO
deel van uitmaken, loopt van juni 2016 tot en met juni 2018. Via onder andere praktijkillustraties
worden aanpakken en ervaringen gedurende de pilot concreet geïllustreerd.

Auteur: WOA

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Netwerk WOA

Media

Documenten