Collectie (6)

Pilot werkplaats diversiteit

Leerkrachten hebben in toenemende mate te maken met divers samengestelde klassen. Zeker in grootstedelijke gebieden doet deze ‘superdiversiteit’ een groot appèl op de competenties van leerkrachten. Diversiteit in de klas creëert nieuwe leermogelijkheden en kan een bron van inspiratie zijn, maar veel leerkrachten ervaren vooral handelingsverlegenheid. Zij vinden het lastig tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen, en zien dat diversiteit ook onbegrip, uitsluiting en discriminatie met zich mee kan brengen. Met het onderzoek naar diversiteit willen we de handelingsbekwaamheid van leerkrachten rondom diversiteit op school en in de klas vergroten door de al aanwezige kennis, vaardigheden en houdingen als uitgangspunt te nemen om nieuwe praktijken of interventies te ontwikkelen, uit te proberen en de werking ervan te onderzoeken. We onderscheiden daarbij de volgende aandachtsgebieden:
a) achtergronden van leerlingen en ouders;
b) het kunnen inspelen op specifieke behoeften van leerlingen;
en c) leerlingen en leerkrachten leren omgaan met verschillen.

Daarbij hanteren we de volgende, overkoepelende onderzoeksvraag: Diversiteit in en om de klas: wanneer handel je hoe, waartoe?

Meer informatie

Samenwerkingspartners

Kennisinstituten: UvA, HvA, Kohnstamm Instituut

Schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Sirius

Deelnemende scholen

 • Admiraal de Ruyterschool (ASKO)
 • De Achthoek (Sirius/Zonova)
 • St. Janschool (ASKO)
 • Bovenschools leerteam schoolleiders (ASKO)
 • 4e Montessori De Pinksterbloem (STAIJ)
 • 5e Montessorischool Watergraafsmeer (STAIJ)
 • De Indische Buurt School (STAIJ)
 • De Mijlpaal (ASKO)
 • De Willibrordschool (ASKO)
 • Bovenschools leerteam diversiteit (STAIJ)
 • Bovenschoolse leerteams I en II (Sirius/Zonova)

 

Looptijd: 1 september 2016 - 1 september 2019

Projectleiding: Inti Soeterink

Afbeelding credits

Header afbeelding: Afbeelding van Arek Socha via Pixabay

Sorteren op: