Artikel

Rapportonderzoek Regulerende Toeristenbelasting

Gemeenteraad 1 december 2022

De gemeente Amsterdam heeft te maken met vormen van toerisme die als overlast worden ervaren.
De ‘feest-toerist’ is ongewenst tot veel-minder-gewenst. Dit toerisme wil Amsterdam graag reduceren
en daarvoor zijn meerdere plannen in de maak en nodig. Vanuit de gemeenteraadsfractie van FVD is het idee naar voren gebracht dat de inzet van de Toeristenbelasting zou kunnen bijdragen aan het weren van de overlast gevende feest-toerist. Door een hoog starttarief te hanteren voor de voor het verblijf verschuldigde Toeristenbelasting worden, volgens het idee, kort verblijvende personen met een smalle beurs afgeschrikt.

Behandeld in Gemeenteraad 1 december 2022,  Commissie Algemene Zaken en Financien, Kunst en Diversiteit 3 november 2022, 29 september 2022

Behandelend ambtenaar: OV, S. Rechtuijt, s.rechtuijt@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

Bron: Onderzoek en Statistiek

Bron: Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG)

mr. A.J. van Griethuysen en V.G. Maltha

Aanvullende informatie

Media

Documenten