Artikel

Lokaal bekeken

Verdiepingsstudie Monitor ontwikkeling coffeeshopbeleid - meting 2016/17

Dit is de verdiepingsstudie van de derde meting van de monitor waarmee de ontwikkelingen worden gevolgd na de aanscherping van het coffeeshopbeleid. Met de monitor wil het ministerie in de jaren 2014, 2015 en 2016 de ontwikkelingen in enkele aan het coffeeshopbeleid gerelateerde fenomenen duiden. In deze verdiepingsstudie is medio 2017 in vijf gemeenten etnografisch veldonderzoek uitgevoerd waarbij per gemeente steeds één of twee hotspot(s) zijn geselecteerd waar drugsgerelateerde overlast zou voorkomen. De keuze van de gemeenten en de hotspots is gebaseerd op de resultaten van de eerste fase van de derde meting en de relevante onderwerpen die daaruit naar voren zijn gekomen: 1. softdrugstoerisme; 2. straathandel; en 3. ontwikkelingen in overlastmeldingen. Deze onderwerpen zijn nader onderzocht aan de hand van de lokale ontwikkelingen in het coffeeshoptoerisme (het bezoek van niet-ingezetenen van Nederland aan coffeeshops), het softdrugstoerisme (de verkoop van cannabis aan niet-ingezetenen buiten de coffeeshop), de softdrugsgerelateerde overlast en de illegale verkoop van soft- en/of harddrugs buiten de coffeeshop (door straatdealers en drugsrunners).

Auteur(s): Mennes, R., Snippe, J., Sijtstra, M., Bieleman, B.

Organisatie(s): Intraval Onderzoek en Advies, WODC

Jaar van uitgave: 2017

 

Bron: website WODC

Media

Documenten