Artikel

De impact van de bezoekerseconomie op Amsterdam

Commissie Werk en Economie 6 december 2017

In opdracht van de gemeente Amsterdam deed SEO onderzoek naar de kosten en opbrengsten van toerisme.Het aantal bezoekers aan Amsterdam is tussen 2005 en 2016 gegroeid van € 11 miljoen tot bijna 18 miljoen. Zij besteedden in 2015 6,3 miljard euro en creëerden daarmee circa € 2 à 2,7 miljard aan toegevoegde waarde. Er zijn 61.000 banen in de toeristische sector. De meeste negatieve effecten, zoals overlast en misdrijven, zijn voor de stad als geheel stabiel gebleven of gedaald. In het centrum zijn sommige negatieve effecten juist verergerd. Het aantal mensen dat wereldwijd op zoek gaat naar avontuur, ontspanning of cultuur neemt sterk toe. Het gevolg is toenemende drukte in populaire bestemmingen. Ook Amsterdam ervaart de positieve en negatieve kanten van de bezoekerseconomie. Na de economische crisis kwam het herstel van het toerisme rond 2010 aanvankelijk als een zegen. In de afgelopen twee jaar neemt de discussie toe over de negatieve aspecten van het groeiend aantal bezoekers aan de stad.

De gemeente Amsterdam heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om de effecten van de

bezoekerseconomie in Amsterdam in kaart te brengen. Daarbij staan de volgende onderzoeksvragen

centraal:

• Wat is de omvang van de bezoekerseconomie?

• Wat zijn de directe economische effecten die samenhangen met bezoekers?

• Wat zijn de indirecte en externe effecten die samenhangen met bezoekers?

• Wat is de verdeling van de lasten en lusten van de bezoekerseconomie?

 

Het aantal bezoekers aan Amsterdam is tussen 2005 en 2016 gegroeid van 11 miljoen tot bijna 18 miljoen. Zij besteedden in 2015 6,3 miljard euro en creëerden daarmee circa 2 tot 2,7 miljard aan toegevoegde waarde. Er zijn 61.000 banen in de toeristische sector. De meeste negatieve effecten, zoals overlast en misdrijven, zijn voor de stad als geheel stabiel gebleven of gedaald. In het centrum zijn sommige negatieve effecten juist verergerd.

 

Behandeld in de Commissie Werk en Economie van 10 januari 2018, 6 december en 15 november 2017

Behandelend ambtenaren: Directie Ecomische Zaken: Linda Koeman en Martijn van Vliet,

email. m.van.vliet@amsterdam.nl; Stad in Balans: Roel Kupers, email. r.kupers@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: Website gemeente Amsterdam Stad in Balans, teksten uit de samenvatting van het SEO rapport. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: foto van site Stad in Balans oversteek Singel Heiligeweg

Media

Documenten