Collectie (5)

Stad in Balans

Gemeente Amsterdam

In deze collectie staat het onderzoek dat is uitgevoerd binnen het programma Stad in Balans en gerelateerd onderzoek. Stad in Balans laat zien op welke manieren de stad werkt aan het grip houden op de groei.

Meer informatie

Bron en meer informatie over het programma: publicaties programma Stad in Balans

Afbeelding credits

Icon afbeelding: foto van site Stad in Balans oversteek Singel Heiligeweg

Sorteren op: