Artikel

Zomerrecreatie Bogortuin en Park Somerlust zorgt voor overlast

Veel omwonenden van de Bogortuin en Park Somerlust vinden de drukte op zomerse dagen gezellig. Ook maken ze vaak zelf gebruik van de recreatiemogelijkheden. Desondanks wordt er ook veel overlast ervaren van de zomerrecreatie. Dat blijkt uit onderzoek dat OIS in juli uitvoerde onder omwonenden van de Bogortuin en Park Somerlust in stadsdeel Oost. Dit onderzoek is onderdeel van de aanpak overlast zomerrecreatie.

Geluid en afval veroorzaken meeste overlast

Van de omwonenden van de Bogortuin zegt 44% altijd tot vaak overlast te ervaren op zomerse dagen. Onder omwonenden van Somerlust gaat het om 55%. Geluid en afval veroorzaken de meeste overlast. De overlast heeft veel invloed op het woongenot, zo zeggen veel omwonenden dat hun nachtrust verstoord wordt en dat ze ramen en deuren gesloten moeten houden vanwege stank en lawaai.

Omwonenden positief over maatregelen

Het stadsdeel heeft diverse maatregelen getroffen om de overlast tegen te gaan. Over de meeste maatregelen zijn omwonenden positief. Het meest te spreken zijn ze over de afvalbakken en dagelijkse schoonmaak. Dit geldt zowel voor omwonenden van de Bogortuin als voor omwonenden van Somerlust.

Handhaving belangrijkst

Handhaving wordt het meest genoemd als suggestie om de overlast terug te dringen. Daarnaast worden meer afvalbakken, een barbecueverbod en een avondklok vaak genoemd.

Hoe vaak ervaart u bij mooi weer overlast van recreanten in (de buurt van) uw woning? (procenten)

2019_nieuws_overlast_zomerrecreatie1.jpg

 

Media

Documenten