Artikel

Zomerrecreatie Borneokade

Stadsdeel Oost kent meerdere locaties op en aan het water waar het (heel) erg druk is op mooie zomerse dagen. Voor direct omwonenden gaat dit vaak gepaard met overlast. In 2019 werd een onderzoek uitgevoerd naar de overlast voor omwonenden van de Bogortuin en Somerlust. In 2020 voerde OIS in opdracht van het stadsdeel een soortgelijk onderzoek uit naar de mate van overlast bij de grote recreatiesteiger aan de Borneokade. De volgende vragen worden daarbij beantwoord:

1. Tot hoever reikt de overlast van de zomerrecreatie op mooie dagen ?
2. Hoe ernstig vindt men de overlast?
3. Hebben de al genomen maatregelen effect op het beheersbaar houden van de overlast?

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Zomerrecreatie Borneokade.JPG

Media

Documenten